Wiza do Australii 2017- jak ją uzyskać?

Wiza do Australii 2017 – jak ją wyrobić?

Australia to kraj, o którym marzyć można na okrągło. Jej różnorodność, odmienność i otwartość potrafią skusić każdego. Do tego dzika natura, egzotyczne gatunki zwierząt, bogata kultura Aborygenów – rdzennych mieszkańców i wysokie fale, idealne do serfowania. Jeśli już zabrałeś się za planowanie podróży po tym odległym kontynencie, zapoznaj się z przepisami dotyczącymi uzyskania wizy do Australii.

Gdzie uzyskać wizę do Australii?

Zarówno wizę turystyczną jak i biznesową na okres nie dłuższy niż 3 miesiące można uzyskać samodzielnie aplikując poprzez platformę eVisitor. Aby aplikować o inne rodzaje wiz zaleca się kontakt z Ministerstwem ds. Imigracji i Obywatelstwa Australii (http://www.border.gov.au/). O pomoc w uzyskaniu wiz, można też poprosić nasze biuro – Aina Trvel.

Rodzaje wiz

Wiza turystyczna 90-dniowa lub 365-dniowa: wiza turystyczna wydawana jest oczywiście w celach turystycznych, ale również w przypadku, gdy wybierasz się odwiedzić rodzinę. Pierwsza z nich 90-dniowa jest ważna przez rok od daty wydania jednak każdy z pobytów nie może trwać dłużej niż 90 dni. Natomiast wiza 365-dniowa jest ważna przez rok i taki okres czasu możesz przebywać na terenie Australii.

Wiza biznesowa 90-dniowa: wiza te wydawana jest w przypadku, gdy zamierzasz jechać do Australii podpisać umowę, rozmawiać z kontrahentami czy uczestniczyć w targach. Wiza ta jest ważna podobnie jak wiza turystyczna 90-dniowa.

Wnioski wizowe on-line potrzebne do uzyskania wizy do Australii, wymogi, listę dokumentów i opłaty znajdziesz na naszej stronie WWW – wiza do Australii.

Warunki uzyskania wizy turystycznej 365-dniowej

O ile uzyskanie wiz do 90-dni jest dużo prostsze i łatwiejsze, tak uzyskanie wizy rocznej będzie wymagało nieco więcej formalności. a oto lista wymaganych dokumentów:

  • zaproszenie w formie listu od obywatela Australii w języku angielskim z jego podpisem, do zaproszenia należy dołączyć kopię strony ze zdjęciem z dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby zapraszającej (np. z australijskiego paszportu lub karty imigracyjnej),
  • w przypadku braku zaproszenia należy przedstawić pełen plan podróży,
  • wypełniony wniosek wizowy,
  • list z pracy o zajmowanej pozycji, przyznanym urlopie i zarobkach,
  • w przypadku posiadania własnej firmy lub pracy w systemie samozatrudnienia należy przedstawić pełną dokumentację tj. kopię regonu, kopię wpisu do działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS oraz sprawozdanie podatkowe za ostatni rok lub wyciąg z konta firmy,
  • wyciąg z konta prywatnego (ostatnie 3 miesiące),
  • wyciąg z konta osoby zapraszającej (ostatnie 3 miesiące),
  • jeśli osoba ubiegająca się o wizę jest studentem lub uczniem powinna przedstawić list z uczelni wraz pieczęcią uczelni / szkoły oraz ważną legitymację uczelni lub szkoły,
  • jeśli osoba ubiegająca się o wizę jest emerytem/rencistą powinna przedstawić kopię legitymacji emeryta/rencisty + wyciąg z konta, na które wpływa emerytura/renta.

Jako, że każde podanie o wizę rozpatrywane jest przez konsulat indywidualnie, może zaistnieć potrzeba dostarczenia dodatkowych dokumentów. Lepiej jest także ubiegać się o taką wizę, jakiej faktycznie potrzebujesz – jeśli interesuje cię miesięczny objazd po kraju, to nie ma sensu wnioskować o wizę roczną, gdyż warunki jej przyznawania są bardziej restrykcyjne. Pamiętaj również, że nie można przedłużyć ważności dokumentu na miejscu. W tym celu należy wrócić do Polski i powtórzyć procedurę wizową.

 

Panorama Sydney, Australia
Panorama Sydney, Australia
Wybrzeża Australii to raj dla surferów
Wybrzeża Australii to raj dla surferów
Uluru, centralna część Australii
Uluru, centralna część Australii

Źródła:
msz.gov
polakzagranica.pl

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.