SIGNAL IDUNA Card – co powinieneś o niej wiedzieć

sic-karta-aina-travel

Jeśli szukasz alternatywy dla szkolnego lub studenckiego ubezpieczenia pomyśl o SIGNAL IDUNA Card. Co to jest, jakie korzyści daje taka karta, a jakie są jej minusy? Odpowiemy w niniejszym artykule.

SIC – co to jest?

SIC, to całoroczne ubezpieczenie turystyczne dla osób w wieku od 5 do 30 lat. W zależności od rodzaju karty, zapewnia ona inne kwoty pokrycia kosztów leczenia (KL), assistance i ratownictwa czy wyrządzonej przez ciebie szkody (OC). Również związanej z uprawianiem sportu, a w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), zapewnia wypłacenie świadczenia.

Dla kogo?

Ze względu na fakt, iż karta jest przeznaczona dla osób między 5 a 30 rokiem życia. Nadaje się świetnie dla uczniów i studentów, którzy lubią aktywnie spędzać czas i uprawiają sport.

Rodzaje kart: SIC Polska, SIC World, SIC World Sport, SIC World Sport Plus

W zależności od potrzeb możesz wybrać jedną z 4 kart oferowanych przez TU Signal Iduna. Co wchodzi w ich zakres, na jaką kwotę i ile kosztuje taka karta na cały rok, przedstawia poniższa tabela:

signal-iduna-card-aina-travel
Tabela rodzajów Signal Iduna Card

Objaśnienia do tabeli:

Koszty Leczenia (KL) – Signal Iduna rozumie to jako: „niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty leczenia Ubezpieczonego, który podczas podróży zagranicznej musiał poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.”

NWI (uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW) – Signal Iduna traktuje ten punkt jako trwały uszczerbek na zdrowiu, który:  w przypadku uszczerbku w wysokości 100%wypłacana jest pełna suma ubezpieczenia określona w umowie, a przypadku uszczerbku częściowego – wypłacana jest kwota stanowiąca procent sumy ubezpieczenia, równy procentowi uszczerbku na zdrowiu. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określają lekarze powołani przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. na podstawie Tabeli procentowej świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, znajdującej się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Do Karty SIGNAL IDUNA Card Polska na stronie 6 oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia World, World Plus, World Sport Plus na stronie 9.

NWS (śmierć w wyniku NW) – w tym punkcie Signal Iduna wypłaci pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie, jeśli ubezpieczony umrze w okresie do 2 lat od momentu, w którym uległ nieszczęśliwemu wypadkowi.

Odpowiedzialność cywilna (OC) – cytując za Signal Iduna: „przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży zagranicznej, za szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym przebywa.”

Sporty – są tu rozróżnione na 4 kategorie:

Amatorskie uprawianie sportu – uprawianie sportu wyłącznie w celu utrzymania lub regeneracji sił, rekreacyjnie, jako forma czynnego wypoczynku.

Sporty zimowe – rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych.

Sporty wysokiego ryzyka – uprawianie następujących sportów: jazda konna, polo, myślistwo, paintball, wspinaczka wysokogórska po oznaczonych szlakach, wspinaczka skalna lub skałkowa, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne.

Wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin sportu w celu uzyskania, w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych przez osoby będące członkami wszelkiego rodzaju klubów, sekcji, związków i organizacji sportowych, a także udział w zawodach, imprezach czy turniejach.”

Jak zgłosić się po pomoc?

Możesz zadzwonić jak i wysłać SMS na numery Centrali Alarmowej, która pracuje 24 h przez 365 dni w roku.
tel.: +48 22 864 55 276, fax: +48 22 575 95 75, sms +48 661 000 888.

Bonusy dla posiadacza karty

Osoby posiadające kartę mogą korzystać z licznych zniżek oferowanych przez różnego rodzaju firmy i instytucję. Listę można sprawdzić TUTAJ.

Dodatkowo, jeśli posiadasz kartę SIC już drugi rok, możesz skorzystać z darmowego przeglądu stomatologicznego.

Minusy

– tylko dla osób od 5 do 30 roku życia

– w przypadku kart World, World Plus, World Sport Plus  – KL, koszty ratownictwa, OC obowiązują poza terytorium Polski, USA, Kanady i poza miejscem stałego zamieszkania

Gdzie kupić kartę?

O kartę oczywiście możesz zapytać w każdym z naszych biur KONTAKT lub kupić bezpośrednio na stronie TU Signal Iduna.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.