Choroba na wakcjach – co robić?

Jadąc na wakacje nie zakładasz możliwości, w której chorujesz lub ulegasz nieszczęśliwemu wypadkowi, co więcej nawet nie zastanawiasz się za bardzo co w takiej sytuacji należy zrobić. Nasz Partner ubezpieczeniowy TU Signal Iduna dostarczył nam informacje jak postępować w takich przypadkach.

Wizyta w ambulatorium

Masz anginę lub problemy żołądkowe, uległeś poparzeniu słonecznemu, skręciłeś nogę lub skaleczyłeś się? W takim przypadku należy udać się do ambulatorium. Ale zanim udasz się do zagranicznego lekarza lub pójdziesz na wizytę kontrolną skontaktuj się z Centralą Alarmową Inter Partner Assistance Polska S.A. jest ona czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku (Tel.: 0048 (0) 22 864 55 26, Fax.: 0048 (0) 22 575 95 75, SMS: +48 661 000 888).

Pamiętaj, jeśli wysyłasz SMS, koniecznie podaj w wiadomości swoje: imię i nazwisko, kraj zdarzenia, miasto, nazwę hotelu, numer polisy lub nazwę biura podróży, krótki opis zachorowania oraz telefon kontaktowy, pod którym będzie można się z tobą skontaktować.

Centrala Alarmowa poinformuje cię o sposobie postępowania w zależności od choroby lub urazu, wskaże placówkę medyczną i po potwierdzeniu odpowiedzialności Signal Iduna Polska TU S.A. za zdarzenie, opłaci koszty wizyty lekarskiej oraz wykonanych badań w zakresie niezbędnym ubezpieczenia.

Leczenie w szpitalu lub transport poszkodowanego do kraju

Jeśli trafisz do szpitala, również powinieneś niezwłocznie poinformować o tym fakcie (lub osoba, która z tobą podróżuje) Centralę Alarmową Inter Partner Assistance Polska S.A.

Centrala Alarmowa poda ci lub osobie ci towarzyszącej instrukcję postępowania. Po potwierdzeniu odpowiedzialności Signal Iduna ureguluje koszty leczenia w zakresie niezbędnym ubezpieczenia, a w przypadku konieczności organizacji transportu do kraju, zorganizuje transport zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów leczenia za granicą?

Aby móc ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na leczenie np. kosztów związanych z wizytami lekarskimi, zakupionymi lekami, opatrunkami, transportem do placówki medycznej, transportem do miejsca zakwaterowania po udzielonej pomocy lekarskiej oraz innych kosztów objętych ubezpieczeniem, należy zabezpieczyć następujące dokumenty:

 • dokumentację medyczną z rozpoznaniem (diagnozą)
 • oryginał rachunku za wizytę lekarską
 • oryginał dowodu opłaty rachunku za wizytę lekarską
 • kopie recept
 • oryginał dowodu opłaty za wykupione lekarstwa przepisane przez lekarza (np. paragon)
 • oryginał biletu/rachunku za przejazd z placówki medycznej do miejsca zakwaterowania po udzielonej pomocy medycznej

Po powrocie do kraju, należy przesłać ww. dokumenty wraz z wnioskiem (zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą) w ciągu 7 dni na następujący adres: SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., Biuro Obsługi Roszczeń, ul. Przyokopowa 31, 01 – 208 Warszawa.

Jak ubiegać się o wypłatę świadczenia z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu?

W przypadku TU Signal Iduna, aby ustalić stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu po przebytym urazie, należy przesłać na adres biura (podany wyżej) następujące dokumenty:

 • druk zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • dokumentację medyczną z przeprowadzonego leczenia za granicą,
 • dokumentację medyczną z kontynuacji leczenia w Polsce,
 • protokół policji, jeżeli Ubezpieczony doznał urazu na skutek np. wypadku komunikacyjnego, pobicia.

Może się zdarzyć, że w trakcie zagranicznego wyjazdu ktoś z naszych bliskich umrze w wyniku następstwa nieszczęśliwego wypadku. Jeśli był ubezpieczony, wówczas osoba uprawniona do wypłaty świadczenia powinna przesłać na adres biura TU Signal Iduna:

 • druk zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • dokumentację potwierdzającą przyczynę zgonu (wynik sekcji zwłok wraz z wynikami badań toksykologicznych,  karta statystyczna zgonu),
 • raport policji.

Jeśli okazałoby się, że będzie potrzebna również dodatkowa dokumentacja, specjaliści z TU będą się kontaktować w tej sprawie.

Mój bagaż został skradziony, uszkodzony – co robić?

W takim przypadku, w zależności od tego co ci się przytrafiło, trzeba zareagować nieco inaczej:

 1. Jeśli stałeś się ofiarą kradzieży z włamaniem, rozboju lub zaginęły twoje przedmioty objęte ubezpieczeniem, powinieneś skontaktować się z policją. Należy jej przekazać informację o utraconych przedmiotach (rodzaj, ilość) oraz podać ich wartość i cechy identyfikacyjne (marka, model, nr seryjny, kolor, znaki szczególne), a na koniec uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Jeśli coś się stało z twoim bagażem w publicznym środku komunikacji, należy skontaktować się z właściwym przewoźnikiem i uzyskać od niego pisemne potwierdzenie tego zawiadomienia z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów z podaniem ich wartości.
 3. Jeśli natomiast twój bagaż uległ szkodzie w hotelu, czy domu wczasowym, wówczas należy o tym zawiadomić kierownictwo miejsca zakwaterowania i uzyskać od nich pisemne potwierdzenie tego zawiadomienia, z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów z podaniem ich wartości.

Aby rościć sobie prawo do odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty bagażu należy przesłać po pierwsze, druk zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia bagażu podróżnego; a po drugie, w zależności od miejsca zdarzenia ww. dokumenty na adres biura Signal Iduna w ciągu 7 dni od daty powrotu do kraju.

Gdyby okazało się, że będą potrzebne dodatkowe dokumenty, specjaliści z TU skontaktują się z tobą.


Jak widać, procedury są dość proste, trzeba jednak pamiętać o uzyskaniu i zabezpieczeniu właściwych dokumentów, to na ich podstawie można się starać o zwrot kosztów w wyżej opisanych przypadkach.

Więcej na temat zgłaszania szkód oraz potrzebne formularze znajdują się na stronie WWW Signal Iduna.

Ubezpieczenie podróży można w prosty i łatwy sposób zamówić poprzez nasz formularz zgłoszeniowy na aina.pl/ubezpieczenia.

ubezpieczenie-na-aina-travel

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.